W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2007

Bil 9 Tahun 2007 - Senarai Syarikat Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Dibatalkan Pendaftaran Dan Lembaga Pengarah/Pemilik Modal Disenaraihitam
Bil 8 Tahun 2007 - Pelanjutan Tempoh Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan Perolehan Dan Persekutuan
Bil 7 Tahun 2007 - Prosedur Mempelawa Tender Enam (6) Bulan Sebelum Tempoh Kontrak Tamat
Bil 5 Tahun 2007 - Perolehan Badan-Badan Berkanun Daripada Kontrak Pusat Perbendaharaan
Bil 4 Tahun 2007 - Jadual Pembukaan Tender Persekutuan Sabah
Bil 3 Tahun 2007 - Penghantaran Anggaran Harga Jabatan Bagi Tender Persekutuan
Bil 2 Tahun 2007 - Pengesahan Peruntukan Mencukupi Bagi Tender Persekutuan
Bil 1 Tahun 2007 - Pematuhan Peraturan Urusan Tender Bagi Pembiayaan Di Bawah Peruntukan Kerajaan Persekutuan
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Pematuhan Peraturan Urusan Tender Bagi Pembiayaan Di Bawah Peruntukan Kerajaan Persekutuan Bil 1 Tahun 2007 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 8.
2. Pengesahan Peruntukan Mencukupi Bagi Tender Persekutuan Bil 2 Tahun 2007 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013
3. Penghantaran Anggaran Harga Jabatan Bagi Tender Persekutuan Bil 3 Tahun 2007 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 8(viii)
4. Jadual Pembukaan Tender Persekutuan Sabah Bil 4 Tahun 2007 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 8(x)
5. Perolehan Badan-Badan Berkanun Daripada Kontrak Pusat Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2007 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013
6. Prosedur Mempelawa Tender Enam (6) Bulan Sebelum Tempoh Kontrak Tamat Bil 7 Tahun 2007  03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013
7. Pelanjutan Tempoh Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan Perolehan Dan Persekutuan Bil 8 Tahun 2007  03-07-2014 Pekeliling 1PP PK 4/2013 -AP201
8. Senarai Syarikat Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Dibatalkan Pendaftaran Dan Lembaga Pengarah/Pemilik Modal Disenaraihitam Bil 8 Tahun 2007 03-07-2014                -