W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

1996

25 Oktober 1996 : Permohonan Pembayaran Dibawah Arahan Perbendaharaan 58(a)
24 September 1996 : Tindakan Menyegerakan Proses Bayaran
3 Oktober 1996 : Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Pekeliling-Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perbendaharaan.
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Pekeliling-Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perbendaharaan 3 Oktober 1996 03-07-2014 Pekeliling 1PP WP 1.4/2013
2.
Tindakan Menyegerakan Proses Bayaran
24 September 1996  03-07-2014 -

3.

Permohonan Pembayaran Dibawah Arahan Perbendaharaan 58(a)

25 Oktober 1996

 

03-07-2014

 

AP58