W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

1997

Bil 21 Tahun 1997 : Nama Jabatan Di Kenderaan -Kenderaan Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 21 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP WP 4.1/2013 , Para 23.5

Bil 20 Tahun 1997 : Panduan Perolehan Secara Sebutharga

Surat Pekeliling Bil 20 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 7.

Bil 19 Tahun 1997 : Keperluan Untuk Mengemukakan Notis Tawaran Oleh Jabatan/Agensi

Surat Pekeliling Bil 19 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(vii).

Bil 18 Tahun 1997 :Tatacara Perolehan Kerajaan Persekutuan

Surat Pekeliling Bil 18 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 10.

Bil 17 Tahun 1997 : Pengiklanan Tender Tempatan Dalam Suratkhabar Utama Bahasa Melayu

Surat Pekeliling Bil 17 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(vii).

Bil 16 Tahun 1997 : Format Kertas Taklimat Tender Untuk Pertimbangan Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah

Surat Pekeliling Bil 16 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(xvii).

Bil 14 Tahun 1997 : Penyewaan Ruang Kepada Individu / Syarikat Yang Menjalankan Perniagaan Di bangunan - bangunan Kerajaan - Dibatal berkuatkuasa pada 03-07-2014

Surat Pekeliling Bil 14 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Tugas Dan Tanggungjawab Telah Diserahkan Kepada  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.

Bil 13 Tahun 1997 : Pengubahsuaian Pejabat Di Rumah Persekutuan Dan Wisma Persekutuan

Surat Pekeliling Bil 13 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Tugas Dan Tanggungjawab Telah Diserahkan Kepada  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.

Bil 12 Tahun 1997 : Perubahan Dan Perlanjutan Tempoh Kontrak Untuk Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan

urat Pekeliling Bil 12 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 4/2013 Para 2(ii) Dan Arahan Perbendaharaan 201

Bil 11 Tahun 1997 : Pengambilan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta

Surat Pekeliling Bil 11 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 1(i)

Bil 10 Tahun 1997 : Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal-Cukai Lapangan Terbang

Surat Pekeliling Bil 10 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP WP 2.5/2013.

Bil 9 Tahun 1997 : Tatacara Perolehan Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 9 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP PK 02/2013 ,Para 1(iii)

Bil 8 Tahun 1997 : Tindakan Segera Untuk Mengemukakan Perakuan Tender Jabatan Kepada Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah

Surat Pekeliling Bil 8 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP PK 02/2013 ,Para 10(x).

Bil 7 Tahun 1997: Melaksanakan Keputusan Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah

Surat Pekeliling Bil 7 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP PK 02/2013 ,Para 10

Bil 6 Tahun 1997 : Kebersihan Bangunan Rumah Persekutuan/Wisma Persekutuan Di Sabah

Surat Pekeliling Bil 6 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014

Bil 5 Tahun 1997 : Penggunaan Waran Perjalanan Udara

Surat Pekeliling Bil 5 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP WP 2.5/2013

Bil 4 Tahun 1997 : Peruntukan Kereta Rasmi Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

Surat Pekeliling Bil 4 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini  1PP WP 4.1/2013

Bil 3 Tahun 1997 : Tindakan Susulan Setelah Disyorkan Tindakan Surcaj

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014.

Bil 2 Tahun 1997 : Sewa Ekonomi Yang Dikenakan Ke Atas Pegawai Dan Kakitangan Persekutuan Yang Menduduki Kuarters Kerajaan Negeri.

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014.

Bil 1 Tahun 1997 : Perbelanjaan Berhemat

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 1997 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan Terkini  1PP PB 3.1/2013