W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

1998

Bil 6 Tahun 1998 : Kemudahan Menduduki Rumah Kediaman Kerajaan/Rumah Swasta Yang Disewa Oleh Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 6 Tahun 1998 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014

Bil 5 Tahun 1998 : Penyelewengan Dan Amalan-amalan Serta Kesalahan-kesalahan Yang Tidak Mematuhi Peraturan Yang Sedang Berkuat Kuasa
Bil 4 Tahun 1998 : Pematuhan Syarat-Syarat Meluluskan Pendahuluan Diri

Surat Pekeliling Bil 4 Tahun 1998 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP WP 3.2/2013.

Bil 3 Tahun 1998 : Penyenggaraan Daftar Bil-Bil

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 1998 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Surat Arahan Perbendaharaan - AP 103.

Bil 2 Tahun 1998 : Larangan penggunaan Pesanan Kerajaan Untuk Tujuan Bayaran Penginapan

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 1998 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP WP 1.11/2013.

Bil 1 Tahun 1998 : Memecah Kecilkan Perolehan Tahunan

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 1998 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 1(iii)