W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

1999

Bil 10 Tahun 1999 : Penyerahan Semula Tugas Dan Tanggungjawab Unit Pembangunan Dan Pengurusan Harta (Upph) Perbendaharaan Malaysia Sabah Kepada Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah
Bil 9 Tahun 1999 : Pembatalan Akuan Pendaftaran Kontraktor Kerana Pelanggaran Peraturan Tatatertib Pendaftaran Kontraktor: Syarikat Kbm (East Malaysia) Sdn.Bhd.

Surat Pekeliling Bil 9 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 8/2013

Bil 8 Tahun 1999 : Penyelewengan Pengesahan Di Pesanan Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 8 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014.

Bil 7 Tahun 1999 : Pengedaran Maklumat Kontraktor Yang Mendapat Kontrak Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 7 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013,  Para 8 - Tender

Bil 6 Tahun 1999 : Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan

Surat Pekeliling Bil 6 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) Bertarikh 30 Disember 2009

Bil 5 Tahun 1999 : Kelemahan-Kelemahan Di Dalam Menguruskan Pendahuluan Diri Dan Pelbagai

Surat Pekeliling Bil 5 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP WP 3.3/2013

Bil 4 Tahun 1999 : Penerimaan Hadiah Oleh Jabatan Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 4 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/1998 dan
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2008

Bil 3 Tahun 1999 : Kesilapan Kenyataan Iklan Tender Dan Penggunaan Perkhidmatan Juruperunding Swasta

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013, Para 8 (vii)

Bil 2 Tahun 1999 : Tempoh Kuatkuasa Pendaftaran Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan/Kerja

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013, Para 5

Bil 1 Tahun 1999 : Penyediaan Bon Pelaksanaan Bagi Perolehan Kerja Secara Undian/ Pusingan Atau Sebutharga

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 1999 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 4/2013 Para 1(iii)