W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2000

Bil 24 Tahun 2000 : Pelaksanaan Dasar Dan Keutamaan Kepada Syarikat Bumiputera Dalam Perolehan Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 24 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 1/2013

Bil 23 Tahun 2000 : Pengeluaran Dan Penggunaan Pesanan Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 23 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014.

Bil 22 Tahun 2000 : Urusan Perolehan Kerajaan - Penggunaan Arahan Perbendaharaan(Ap)55 Dan Arahan Perbendaharaan (Ap)173.2

Surat Pekeliling Bil 22 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini AP 55 Dan AP 173.2

Bil 21 Tahun 2000 : Pelupusan Aset Dan Barang Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 21 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP KP 2.6/2013 Dan 1PP KP 6.8/2013
1PP KP 2.6/2013

Bil 19 Tahun 2000 : Tuntutan Perjalanan Pegawai-Pegawai Kerajaan

Surat Pekeliling Bil 19 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP WP 1.4/2013

Bil 17 Tahun 2000 : Panduan Am Pusat Khidmat Kontraktor (Pkk) Berkaitan Dengan Kawasan Operasi Untuk Kelas Kontraktor Bagi Kerja Undi, Sebutharga Dan Requistion

Surat Pekeliling Bil 17 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 1/2013 Para 7(i)

Bil 16 Tahun 2000 : Merancang Dengan Betul Dan Tepat Sebelum Diuruskan Tender Jabatan Dan Menyediakan Kontrak Serta Pengurusan Kontrak Jabatan

Surat Pekeliling Bil 16 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8 Dan 1PP PK 4/2013 Para 1

Bil 15 Tahun 2000 : Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Semasa Bertugas Rasmi

Surat Pekeliling Bil 15 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP WP 1.4/2013

Bil 14 Tahun 2000 : Pengesahan Untuk Bayaran Kemajuan Projek

Surat Pekeliling Bil 14 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 4/2013 Para 1(v)

Bil 13 Tahun 2000 : Tatacara Bayaran Bil-Bil

Surat Pekeliling Bil 13 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Arahan Perbendaharaan: AP 103

Bil 12 Tahun 2000 : Penyediaan Surat Setujuterima Bagi Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan

Surat Pekeliling Bil 12 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 4/2013 Para 1(i)

Bil 11 Tahun 2000 : Peraturan Pembelian Dokumen Tender, Kehadiran Ke Taklimat Dan Lawatan Tapak

Surat Pekeliling Bil 11 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8 (iv)

Bil 9 Tahun 2000 : Tatacara Kewangan-Pegawai/Anggota Pekerja Melakukan Penyelewengan Serta Bersubahat Dan Penyediaan/Pengendalian Dokumen-Dokumen Tender-Merahsiakan Proses Tender

Surat Pekeliling Bil 9 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Akta Rahsia Rasmi 1972, 1PP PK 1/2013 (Integrity Pact) Dan 1PP PK 2/2013 Para 8 (xiii)

Bil 8 Tahun 2000 : Format Pengesahan Penerimaan Alat-Alat/Barangan

Surat Pekeliling Bil 8 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP  AM PENGURUSAN ASET  - 6. TATACARA PENGURUSAN  STOR KERAJAAN (6.2 - PENERIMAAN)

Bil 7 Tahun 2000 : Projek Sakit Dan Kontraktor Bermasalah

Surat Pekeliling Bil 7 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 4/2013 Para 9

Bil 6 Tahun 2000 : Peraturan Penggunaan "Syarikat Bertaraf Bumiputera" Dan "Bumiputera Sekatan Bidang" Bagi Syarikat-Syarikat Yang Berdaftar Dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah Dalam Bidang Bekalan Dan Perkhidmatan

Surat Pekeliling Bil 6 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan Terkini Portal Rasmi ePerolehan

Bil 5 Tahun 2000 : Teguran-Teguran Jabatan Akauntan Negara Terhadap Baucar Bayaran Yang Dikemukakan Oleh Jabatan-Jabatan Persekutuan

Surat Pekeliling Bil 5 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan Terkini Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Bil 4 Tahun 2000 : Senarai Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Dikenakan Tindakan Tatatertib

Surat Pekeliling Bil 4 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 8/2013

Bil 3 Tahun 2000 : Kewajipan Menjawab Pertanyaan Audit

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Arahan Perbendaharaan (AP) 306

Bil 2 Tahun 2000 : Tempoh Penjualan Dokumen Tender

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(iv)