W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2002

Bil 3 Tahun 2002 : Penyelenggaraan Daftar Bil Di Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2002 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Arahan Perbendaharaan : AP 103

Bil 2 Tahun 2002 : Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2002 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 7/2013

Bil 1 Tahun 2002 : Senarai Terkini Syarikat-Syarikat Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Berdaftar Dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah Dalam Bidang Agen Pengembaraan (Kod 221107)

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2002 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) Bertarikh 29 Jun 2010