W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2016

Bil 3 Tahun 2016 : Penyerahan Salinan Surat Setuju Terima Bagi Perolehan Yang Diputuskan Oleh Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah
Bil 2 Tahun 2016 : Penyerahan Maklumat Anggaran Harga Jabatan Dan Siling Peruntukan Bagi Tender Yang Akan Diputuskan Oleh Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah
Bil 1 Tahun 2016 : Peraturan Pengurusan Tender Kerajaan Persekutuan Di Negeri Sabah Yang Diputuskan Oleh Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah (LPPS)