W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2010

Bil 4 Tahun 2010 : Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan
Bil 1 Tahun 2010 - Tempoh Pembayaran Dibawah A.P.58

Surat Edaran Perbendaharaan Malaysia Sabah Bil.2/2008  Rujukan PMS/UP/626-3 Jld.4(1) Bertarikh 22 Februari 2008 adalah dibatalkan.