W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2009

Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol, Diesel Dan Bahan Pelincir Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Disember 2009 Hingga 30 November 2011 - PMS/UKP/3/2009 (Tambahan Pertama)
Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol, Diesel Dan Bahan Pelincir Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Disember 2009 Hingga 30 November 2011 - PMS/UKP/3/2009
Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol, Diesel Dan Bahan Pelincir Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Disember 2009 Hingga 30 November 2011 - PMS/UKP/03/2009 (Tambahan ketiga)
Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol, Diesel Dan Bahan Pelincir Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Disember 2009 Hingga 30 November 2011 - PMS/UKP/3/2009 (Tambahan Kedua)
Pembekalan Kain Dan Menjahit Pakaian Seragam Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Ogos 2009 Hingga 31 Julai 2011 - PMS/UKP/2/2009
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Jenis Polypropylene Dan Plastik Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Jun 2009 Hingga 31 Mei 2011 - PMS/UKP/1/2009