W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2008

Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 Ogos 2008 Hingga 31 Julai 2010 - PMS/UKP/2/2008 (Tambahan Ketiga)
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 Jun 2008 Hingga 31 Mei 2010 - PMS/UKP/2/2008 (Tambahan Kedua)
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Jun 2008 Hingga 31 Mei 2010 - PMS/UKP/2/2008
Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 April 2010 Sehingga 14 Oktober 2010 - PMS/UKP/1/2008 (Tambahan Kedua)
Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 April 2008 Hingga 14 April 2010 - PMS/UKP/1/2008(Tambahan Pertama)
Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 April 2008 Hingga 14 April 2010 - PMS/UKP/1/2008