W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2003

Memungut Dan Membeli Tayar Terpakai Dari Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh Dua Puluh Empat(24) Bulan Mulai 01 September 2003 Hingga 31 Ogos 2005 - PMS/UKP/5/2003(Tambahan Pertama)
Pembekalan Dan Penghantaran Sampul Surat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 September 2003 Hingga 31 Ogos 2005 - PMS/UKP/3/2003
Pembekalan Dan Penghantaran Mesin Fotostat (Copier) Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 September 2003 Hingga 31 Ogos 2005 - PMS/UKP/2/2003
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 Januari 2003 Hingga 14 Januari 2005 - PMS/UKP/1/2003