W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2011

Bil 1 Tahun 2011 - Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender (Pelanjutan Tempoh Sah Laku Tender)
Bil Perkara No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender (Pelanjutan Tempoh Sah Laku Tender) Bil 1 tahun 2011 03-07-2014 Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 8(v)