W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web  5  2  7 1  3 3            
E-Mel  - -  - - -  -            
Surat -  - - - -  -            
Hari Bertemu Pelanggan  -  -  - - - -            
Telefon  - - -  -  -  -            
Faks  - - - -  - -            
Hadir Sendiri -  - - -  - -            
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  - -  - - -            
Biro Pengaduan Awam  - -  -  - - -            
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  - - -  - -            
Surat Khabar - -  - - - -            
Lain - Lain  - - - - - -            
Jumlah Maklumbalas 5  2 - - -  -            
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  - -  - - -  -            
Selesai  5  2 7 1  3  3