W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

Pekeliling Kontrak Pusat PMSabah

SENARAI ITEM KONTRAK PUSAT DAN SYARIKAT
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 Januari 2020 Hingga 31 Disember 2021 - PMS/UKP/02/2019
Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol Dan Diesel Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Disember 2019 Hingga 30 November 2021 - PMS/UKP/01/2019
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Jenis Polypropylene Dan Plastik Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 30 Januari 2018 Hingga 29 Januari 2020 - PMS/UKP/03/2017
Pembekalan Dan Penghantaran Bahan Pelincir Secara Pukal Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Februari 2018 Hingga 31 Januari 2020
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 20 Mei 2016 Hingga 19 Mei 2018
Pembekalan, Penghantaran, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Alat Pemadam Api Mudah Alih Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 11 Ogos 2015 Hingga 10 Ogos 2017 - PMS/UKP/01/2015
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah Ke Seluruh Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 11 Ogos 2015 Hingga 10 Ogos 2017 - PMS/UKP/02/2015
Pembekalan Dan Penghantaran Tilam, Bantal Dan Kusyen Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 22 Oktober 2014 Hingga 21 Oktober 2016 - PMS/UKP/04/2014