W3C

     

Pembekal perlu berdaftar dengan Perbendaharan Malaysia Sabah untuk menyertai perolehan yang dipelawa secara sebut harga (nilai melebihi RM20,000 hingga RM500,000) dan tender (melebihi RM500,000).Walaupun demikian pembekal digalakkan berdaftar dengan Perbendaharan Malaysia Sabah untuk perolehan di bawah RM20,000.