W3C

     

Kadar bayaran untuk pendaftaran dengan Perbendaharan Malaysia Sabah adalah sebanyak RM450.00 untuk tempoh tiga (3) tahun dengan maksimum sepuluh (10) bidang. Bagi setiap bidang tambahan bayaran tambahan sebanyak RM50.00 dikenakan.