W3C

     

Jenis-jenis pendaftaran adalah seperti berikut:
a) Permohonan Baru
b) Permohonan Pembaharuan
c) Permohoan Tambah Bidang
d) Permohonan Taraf Bumiputera
e) Permohonan Kemas Kini Profil