W3C

     

a) Syarikat yang berdaftar dengan Perbendaharan Malaysia Sabah dapat menyertai perolehan yang dilaksanakan melalui sebut harga dan tender;
b) Syarikat boleh mempamerkan katalog dan harga dalam system ePerolehan dan meluaskan peluang pemasaran; dan
c) Memudahkan Agensi Kerajaan untuk mempelawa sebut harga, tender atau membeli terus