W3C

     

Tidak benar. Anda tidak perlu mengenali mana-mana pegawai Perbendaharaan untuk permohonan anda diluluskan. Anda cuma perlu memastikan permohonan anda lengkap serta memenuhi syarat-syarat pendaftaran dan permohonan anda akan diluluskan.

Nike