W3C

     

Tidak benar. Kadar bayaran untuk pendaftaran dengan Perbendaharan Malaysia Sabah adalah sebanyak RM450.00 untuk tiga (3) tahun dengan maksimum sepuluh (10) bidang. Bagi setiap bidang tambahan bayaran tambahan sebanyak RM50.00 dikenakan. Bayaran ini dikenakan setelah permohonan anda diluluskan.