W3C

     

Apakah sebab-sebab permohonan pendahuluan diri tidak dapat diberi pertimbangan?

Jawapan :

a. Permohonan tidak lengkap (Mengikut senarai semak)
b. Slip gaji yang terbaru tidak disertakan
c. Permohonan tidak disertakan dengan surat iringan jabatan