W3C

     

Kebenaran pembayaran yang memerlukan kebenaran pembayaran khas bagi membayar/menyelaras baucar perbelanjaan mengurus yang dikemukakan dalam tahun kewangan semasa, berkaitan dengan pertanggungan-pertanggungan yang kena dibayar pada atau sebelum hujung tahun kewanagan yang lama.