W3C

     

Pembayaran AP58(a) berlaku kerana Jabatan/Agensi tidak merancang perbelanjaan mengikut kuasa berbelanja.