W3C

     

Pembayaran AP58(a) berlaku apabila perbelanjaan tahun semasa tidak dibuat pembayaran dalam tahun tersebut dab pembayaran hanya dilakukan pada tahun berikutnya.