W3C

     

Jawapan:

a. Tiada peruntukan atau tidak cukup peruntukan.
b. Bil-bil dikemukakan lewat.
c. Penyata tuntutan diterima lewat
d. Terlepas pandang.
e. Terlupa membuat tuntutan.
f. Tidak mengetahui pekeliling dan surat pekeliling.
g. Tidak mengetahui peraturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
h. Lain-lain alasan yang difikirkan tidak munasabah.