W3C

     

Pihak Jabatan boleh mengambil tindakan seperti menyewa kenderaan di syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di dalam bidang perkhidmatan penyewaan kenderaan di kawasan masing-masing.  Sebarang niat penyewaan kenderaan hendaklah mendapatkan kelulusan daripada pejabat ini terlebih dahulu