W3C

     

Perkhidmatan penggunaan kenderaan gunasama yang disediakan oleh pejabat ini adalah berdasarkan aturan ‘first-come-first-serve’, oleh yang sedemikian, sebarang permohonan perlulah dikemukakan sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum digunakan agar pihak kami dapat mengatur penempahan dengan lebih teratur.