W3C

     

Ada. Tempoh maksimum kelulusan khas pembayaran penyewaan ruang pejabat tanpa kontrak perjanjian adalah sebanyak sembilan (9) bulan. Oleh yang demikian, jabatan/agensi yang telah memperolehi kelulusan khas tersebut perlu menyegerakan proses perjanjian penyewaan ruang pejabat bagi mengelakkan sebarang masalah pembayaran di masa akan datang.