W3C

     

Semua Jabatan/Agensi Persekutuan di  Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan perlu menggunapakai pekeliling-pekeliling Kontrak Pusat PMS. Sebarang perolehan di luar pekeliling Kontrak Pusat  PMS, perlu mendapatkan kelulusan PMS sebelum perolehan tersebut dilaksanakan.