W3C

     

Syarikat Kontrak Pusat yang dilantik tidak boleh menawarkan harga item yang lebih tinggi daripada harga item yang terdapat dalam Pekeliling Kontrak Pusat PMS. Walau bagaimanapun, terpulang kepada syarikat Kontrak Pusat sekiranya ingin menawarkan harga yang lebih rendah.