W3C

     

Contohnya, bagi Jabatan yang berada di Kota Kinabalu, adakah Jabatan hanya boleh melaksanakan perolehan bagi item Kontrak Pusat dengan syarikat Kontrak Pusat yang beralamat di Kota Kinabalu sahaja?

Jabatan boleh melaksanakan perolehan Kontrak Pusat tanpa mengira daerah tertentu. Ini kerana syarikat Kontrak Pusat yang dilantik bertanggungjawab membekal dan memberi perkhidmatan kepada semua Jabatan/Agensi Persekutuan di seluruh Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.