W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web  5  2 7 1 3  3            
E-Mel  - - - - -  -            
Surat -  - - - -  -            
Hari Bertemu Pelanggan  -  - - - - -            
Telefon  - - - - - -            
Faks  - - - - - -            
Hadir Sendiri -  - -  - - -            
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  - - - -  -            
Biro Pengaduan Awam  - - - -  - -            
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  - - -  -  -            
Surat Khabar - - - - - -            
Lain - Lain  - - - -  -  -            
Jumlah Maklumbalas 5  2 7 1 3 3            
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  - -  -  -  -  -            
Selesai  5  2 7 1  3 3