W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web - 5  - 7  3  12            
E-Mel 4 - 8  - 4 1            
Surat -  - -  - - -            
Hari Bertemu Pelanggan 18  - 20  - -  -            
Telefon -  - -  - - -            
Faks -  -  - - -  -            
Hadir Sendiri - -  - -  -  -            
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  -  -  - -  -            
Biro Pengaduan Awam  -  -  - -  - -            
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  -  - - 2  -            
Surat Khabar  -  -  - - - -            
Lain - Lain -  - - - -  -            
Jumlah Maklumbalas 22  5 28 7  9 13            
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  -  - - -  - -            
Selesai  22  5  28 7  9  13