W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web - 5  -                  
E-Mel 4 - 8                  
Surat -  - -                  
Hari Bertemu Pelanggan 18  - 20                  
Telefon -  - -                  
Faks -  -  -                  
Hadir Sendiri - -  -                  
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  -  -                  
Biro Pengaduan Awam  -  -  -                  
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  -  -                  
Surat Khabar  -  -  -                  
Lain - Lain -  - -                  
Jumlah Maklumbalas 22  5 28                  
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  -  - -                  
Selesai  22  5  28