W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web -  2  0  5 1 1 1  0      
E-Mel - 1  5  0  0  5  0      
Surat -  -  0  0 0  0 0      
Hari Bertemu Pelanggan 15 2  0  9 8  12  19 14      
Telefon - -  0  0  0  0      
Faks -  -  0  0  0  0 0      
Hadir Sendiri -  -  0  0  0  0      
Borang Aduan Kaunter Jabatan  - -  0  0  0  0      
Biro Pengaduan Awam  - -  0  0  0  0      
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  4  0  0  1  0      
Surat Khabar  -  -  0  0  0  0 0      
Lain - Lain -  -  0  0  0  0 0      
Jumlah Maklumbalas 15  9  5  14  10  18  26 20       
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  - -  - 1 1  0      
Selesai  15  9  5  13  9  18  26 20