W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web  5  2                    
E-Mel  - -                    
Surat -  -                    
Hari Bertemu Pelanggan  -  -                    
Telefon  - -                    
Faks  - -                    
Hadir Sendiri -  -                    
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  -                    
Biro Pengaduan Awam  - -                    
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  -                    
Surat Khabar - -                    
Lain - Lain  - -                    
Jumlah Maklumbalas 5  2                    
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  - -                    
Selesai  5  2