W3C

     
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web - 5  - 7  3  12  9 12   
E-Mel 4 - 8  - 4 1  
Surat -  - -  - - - -  
Hari Bertemu Pelanggan 18  - 20  - -  -  
Telefon -  - -  - - -  
Faks -  -  - - -  -  -  
Hadir Sendiri - -  - -  -  -  -  
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  -  -  - -  -  
Biro Pengaduan Awam  -  -  - -  - -  
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  -  - - 2  - -    
Surat Khabar  -  -  - - - - -  
Lain - Lain -  - - - -  -  
Jumlah Maklumbalas 22  5 28 7  9 13 12   
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  -  - - -  - -  
Selesai  22  5  28 7  9  13 12   7