Cetak 
Sumber Penerimaan Pertanyaan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Laman Web  5  2 7 1 3  3 6 3 3  2    
E-Mel  - - - - -  - - -  -  -    
Surat -  - - - -  -  - - -  -    
Hari Bertemu Pelanggan  -  - - - - - - - - -    
Telefon  - - - - - - -  -  -  -    
Faks  - - - - - - - - -  -    
Hadir Sendiri -  - -  - - -  - -  -  -    
Borang Aduan Kaunter Jabatan  -  - - - -  - - - -  -    
Biro Pengaduan Awam  - - - -  - - - -  -  -    
Media Sosial (Facebook,Twitter) -  - - -  -  - -  -  -  -    
Surat Khabar - - - - - - - - -  -    
Lain - Lain  - - - -  -  -  - -  - -    
Jumlah Maklumbalas 5  2 7 1 3 3 6  3  3 2    
 
Tindakan  
Dalam Tindakan  - -  -  -  -  -  -  -  -  -    
Selesai  5  2 7 1  3 3 6  3 3  2    

 

Adidas Puma Shoes