W3C

     

 

PIAGAM PELANGGAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH
KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

KEWANGAN

1. Permohonan Pembayaran Di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a), yang lengkap diproses dan diberi keputusan dalam tempoh sepuluh (10) hari kerja dari tarikh permohonan diterima;
2. Permohonan Pendahuluan Diri dan Pelbagai  Tatacara Kewangan yang lengkap diproses dan diberi keputusan dalam tempoh empat belas (14) hari kerja dari tarikh permohonan diterima

PENGURUSAN PEROLEHAN DAN KONTRAK PUSAT

3. Permohonan Pengecualian Dari Tatacara Perolehan Kerajaan yang lengkap diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima;
4. Penyediaan Jadual Harga Pembukaan Tender dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh tutup tender;
5. Pengeluaran Surat Keputusan Tender dalam tempoh tiga (3) hari bekerja kepada jabatan pelaksana dari tarikh Mesyuarat Lembaga Perolehan diadakan;
6. Pelawaan Tender Kontrak Pusat dilaksanakan dalam tempoh lima (5) bulan sebelum tempoh kontrak pusat tamat;

PENDAFTARAN KONTRAKTOR

7. Permohonan pendaftaran kontraktor bagi bidang biasa yang lengkap diproses dan diberi keputusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima;
8. Permohonan Pendaftaran Kontraktor bagi bidang biasa khas dan permohonan taraf bumiputera yang lengkap diproses dan diberi keputusan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima;

KAWALAN DAN PEMANTAUAN

9. Permohonan Kelulusan Khas Pembayaran Sewa Ruang Pejabat tanpa surat perjanjian yang lengkap diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
10. Permohonan Perkhidmatan Kenderaan Gunasama Perbendaharaan yang lengkap diproses dan diputuskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.