W3C

     

 

PIAGAM PELANGGAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH
KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

KEWANGAN

1. Memproses permohonan pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) dalam tempoh 10  hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
2. Memproses permohonan Pendahuluan Diri dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

PENGURUSAN PEROLEHAN DAN KONTRAK PUSAT

3. Permohonan Pengecualian Dari Tatacara Perolehan Kerajaan yang lengkap diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima;
4. Menyediakan Jadual Harga Pembukaan Tender dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh tutup tender
5. Mengeluarkan Surat keputusan Tender dalam tempoh 2 hari bekerja kepada jabatan pelaksana
6. Mengurus dan menyiapkan pelawaan tender Kontrak Pusat dalam tempoh 5 bulan sebelum  Kontrak Pusat tamat.

PENDAFTARAN KONTRAKTOR

7. Keputusan  permohonan Pendaftaran Kontraktor (bidang biasa) dikeluarkan dalam 14  hari bekerja (permohonan lengkap)
8. Keputusan  permohonan Pendaftaran Kontraktor (Bidang Khas dan Bumiputera ) dikeluarkan dalam 30 hari bekerja (permohonan lengkap)

KAWALAN DAN PEMANTAUAN

9. Permohonan Kelulusan Khas Pembayaran Sewa Ruang Pejabat tanpa surat perjanjian yang lengkap diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
10. Memproses permohonan kenderaan dalam tempoh 3 hari bekerja

SNEAKERS womens