W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2005

Bil 3 Tahun 2005 - Keperluan Mengemukakan Salinan Minit Mesyuarat Dan Keputusan Sebutharga.
Bil 2 Tahun 2005 - Senarai Syarikat Kontarktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Telah Disenarai hitam.
Bil 1 Tahun 2005 - Senarai Syarikat Kontarktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Telah Disenarai hitam.
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1. Senarai Syarikat Kontarktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Telah Disenarai hitam. Bil 1 Tahun 2005 03-07-2014 -
2.

Senarai Syarikat Kontarktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Telah Disenarai hitam

Bil 2 Tahun 2005 03-07-2014 -

3.

Keperluan Mengemukakan Salinan Minit Mesyuarat Dan Keputusan Sebutharga Bil 3 Tahun 2005  03-07-2014  Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 7 (Sebutharga)