W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2004

Bil 2 Tahun 2004 : Kelulusan Bagi Penganjuran Mesyuarat/ Seminar/ Bengkel/ Kursus
Bil Perkara Dibatalkan
No.Rujukan Lama Tarikh Kuatkuasa Pembatalan
No.Rujukan Baru
1.
Kelulusan Bagi Penganjuran Mesyuarat/ Seminar/ Bengkel/ Kursus
Bil 2 tahun 2004 03-07-2014

Pekeliling 1PP PK2/2013 Para 16