W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2001

Bil 11 Tahun 2001 : Garis Panduan Jawatankuasa Perolehan Sebut Harga Jabatan/Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan

Surat Pekeliling Bil 11 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 7(xiii)

Bil 10 Tahun 2001 : Tanggungjawab Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Di Dalam Memantau Dan Mengutip Semula Permohonan Pendahuluan Diri / Pelbagai Yang Telah Diluluskan

Surat Pekeliling Bil 10 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP WP 3.2/2013 Dan 1PP WP 3.3/2013

Bil 9 Tahun 2001 : Arahan Perubahan Kerja (Untuk Kontrak Kerja)

Surat Pekeliling Bil 9 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 4/2013 Para 5

Bil 8 Tahun 2001 : Senarai Terkini Syarikat-Syarikat Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Berdaftar Dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah Dalam Bidang Agen Pengembaraan (Kod 221107)

Surat Pekeliling Bil 8 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) Bertarikh 29 Jun 2010

Bil 7 Tahun 2001 : Urusan-Urusan Tender - Dokumen Tender Dan Kriteria Pertimbangan Tender

Surat Pekeliling Bil 7 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(iii)

Bil 6 Tahun 2001 : Peraturan Pengurusan Penggunaan Dan Penyenggaraan Kenderaan Kerajaan
Bil 5 Tahun 2001 : Membawa Pengaruh Atau Tekanan Luar Untuk Menyokong Tuntutan/Rayuan

Surat Pekeliling Bil 5 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014.

Bil 4 Tahun 2001 : Senarai Syarikat Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Telah Disenarai Hitam

Surat Pekeliling Bil 4 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 8/2013

Bil 3 Tahun 2001 : Pembelian Terus Dan Kerja-Kerja Pembaikan Serta Penyelenggaraan

Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 5&6

Bil 2 Tahun 2001 : Pemberitahuan Tarikh Dan Masa Tutup Tender Persekutuan Dan Perkara-Perkara Yang Berkaitan Dengannya

Surat Pekeliling Bil 2 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(vii)

Bil 1 Tahun 2001 : Kelemahan Di Dalam Penyediaan Spesifikasi/Dokumen Tender

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2001 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(iii)