W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2000

Bil 1 Tahun 2000 : Pengemaskinian Syarat-Syarat Di Dalam Dokumen Tender Jabatan

Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 03-07-2014. Rujukan terkini 1PP PK 2/2013 Para 8(iii)

Bil 20 Tahun 2000 : Peranan Dan Tanggungjawab Serta Tugas Pegawai Pengawal

DIBATALKAN - Tugas dan Peranan Pegawai Pengawal seperti dalam Arahan Perbendaharaan:

  1. AP10 - Tatacara Kewangan
  2. AP53 - Tatacara Perakaunan
Bil 18 Tahun 2000 : Cadangan Menyegerakan Proses Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Dan Penyewaan Ruang Pejabat

Surat Pekeliling Bil 8 Tahun 2000 Dibatalkan Berkuatkuasa Pada 28-10-2015.

Bil 10 Tahun 2000 : Urusan Kerja Pembaikan Dan Penyelenggaraan

DIBATALKAN - Merujuk kepada PK 5.1 Perolehan Secara Elektronik yang sama seperti Pesanan Kerajaan yang lain,