W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2015

BIL 4 TAHUN 2015 : Permohonan Kelulusan Khas Pembayaran Sewa Ruang Pejabat Tanpa Surat Perjanjian
BIL 3 TAHUN 2015: Makluman Berhubung Penamatan Kontrak Pusat Memungut Dan Membeli Tayar Terpakai (Barang Lusuh) Dari Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan
BIL 2 TAHUN 2015: Makluman Berhubung Penamatan Kontrak Pusat Penghantaran Kain Dan Menjahit Pakaian Seragam Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan
BIL 1 TAHUN 2015 : Kenaan GST Bagi Kontrak Pusat Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol, Diesel Dan Bahan Pelincir (Secara Pukal) Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan