W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

Disember

Kenyataan Tender, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia

Perolehan Penyenggaraan Projek Geospatial Data Acquisition System (GDAS) Di Bawah Projek ePemetaan Fasa 1 Untuk Bahagian Pemetaan Topografi Sabah, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar. Tarikh Tutup Tender Pada 18 Januari 2016 (Isnin) Jam 12.00 Tengahari