W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

Januari

Pelawaan Tender ,Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah

Tajuk Projek : Pembinaan Bangunan Baru Perpusatakaan Negeri Sabah ,Cawangan Kinabatangan.

Tarikh Tutup Tender Pada 22 Februari 2016 (Isnin), Jam 12 Tengah Hari

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak Pada : 28 Januari 2016 (Khamis) 10.00 Pagi, Pejabat Jurutera Daerah Kinabatangan.

Kenyataan Tender Terbuka,Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Tawaran Untut Membekal Dan Menghantar Bakul Makanan Ke Klinik Kesihatan,Klinik Desa Di Daerah Keningau,Tenom, Tambunan Dan Nabawan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau Bagi Tempoh Tiga(3) Tahun, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

Tarikh Tutup Tender Pada 07 Mac  2016 (Isnin), Jam 12 Tengah Hari

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak Pada : 11 Februari 2016(Khamis), Masa : 10.00 Pagi ,Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau

Kenyataan Tender, Majlis Keselamatan Negara, Negeri Sabah

Perkhidmatan Penyediaan Makanan Bermasak kepada Orang-Orang Tahanan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Papar untuk Majlis Keselamatan Negara, Negeri Sabah, Jabatan Perdana Menteri. Tarikh Tutup Tender Pada 15 Februari 2016 (Isnin), Jam 12 Tengah Hari

Kenyataan Tender Terbuka, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
  1. Tawaran Perkhidmatan Pembersihan dalam Bangunan Fasa I & II di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kota Kinabalu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk tempoh Tiga (3) tahun. Tarikh Tutup Tawaran pada 15 Februari 2016 (Isnin), Jam 12 Tengah hari.
  2. Tawaran eTender untuk Membekal Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Hospital Ranau, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Bagi Tempoh Dua (2) Tahun. Tarikh Tutup Tawaran Pada 22 Februari 2016 (Isnin), Jam 12 Tengah Hari
Kenyataan Tender, Pusat Latihan Polis Kota Kinabalu (PULAPOL)

Perkhidmatan Pembekalan Makanan Bermasak Islam (Cooked Rations) Kepada Pelatih Latihan Asas Konstabel, Peserta Kursus Dalam Perkhidmatan dan Pelatih Polis Bantuan di Pusat Latihan Polis  (PULAPOL) Kota Kinabalu. Tarikh Tutup Tender Pada 01 Februari 2016, Jam 12.00 Tengah Hari