W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2015

Kontrak Pusat Pembekalan, Penghantaran, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Alat Pemadam Api Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan WP Labuan Bagi Tempoh 1 April 2013 Hingga 31 Mac 2015 - PMS/UKP/01/2013
Kontrak Pusat Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah Ke Seluruh Sabah Dan W.P.Labuan Bagi Tempoh 03 Jun 2013 Hingga 02 Jun 2015 - PMS/UKP/02/2013