W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

November

Kenyataan Sebut Harga,Perbendaharaan Malaysia Sabah

Membekal, Memasang dan Menyelengara Perkakasan ICT di Perbendaharaan Malaysia Sabah - Tarikh Tutup Sebut Harga : 7 November 2016

Kenyataan Sebut Harga,Perbendaharaan Malaysia Sabah

1.   Membekal, Memasang Dan Latihan Bagi Perkakasan Set FingerTec Door Access (Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Door Bell And Door Sensor, Punch Card, Attendence Report);

2.   Membekal, Memasang dan Mentauliah Sistem CCTV di Perbendaharaan Malaysia Sabah

Tarikh Tutup Sebut Harga : 7 November 2016