W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2017

Pembekalan Dan Penghantaran Minyak Petrol, Diesel Dan Bahan Pelincir (Secara Pukal) Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 28 Ogos 2014 Hingga 27 Ogos 2016 - PMS/UKP/03/2014