W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

September

Kenyataan Tender, Jabatan Kerja Raya, Negeri Sabah, Malaysia

Menyelenggara Jalan Rundum-Kemabong (Jalan Katubu Sinagon-Jalan Kapulu-Jalan Kapulu Sungi-Jalan Namalasakam Rundum-Jalan Rundum), Tenom, Sabah
Lawatan tapak pada 02 Oktober 2017 (Isnin), Jam 11.30 Pagi, bertempat di Pejabat Jurutera Daerah, JKR Tenom, Tenom
Tarikh tutup tender pada 16 Oktober 2017 (Isnin), Jam 12.00 Tengahari

Kenyataan Tender, Jabatan Kerja Raya, Negeri Sabah, Malaysia

Membina Jambatan Bailey Sg. Kapulu, Kg. Kapulu, Tenom Sabah
Lawatan tapak pada 02 Oktober 2017 (Isnin), Jam 10.00 Pagi, bertempat di Pejabat Jurutera Daerah, JKR Tenom, Tenom
Tarikh tutup tender pada 16 Oktober 2017 (Isnin), Jam 12.00 Tengahari

Kenyataan Tender (Tawaran Semula), Jabatan Kerja Raya, Negeri Sabah, Malaysia

Pembinaan Bangunan Baru Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Kinabatangan
Lawatan tapak pada 28 September 2017 (Khamis), Jam 10.00 Pagi, bertempat di Pejabat Jurutera, Daerah JKR Kinabatangan
Tarikh tutup tender pada 23 Oktober 2017 (Isnin), Jam 12.00 Tengahari

Kenyataan Tender Jabatan Kerja Raya, Negeri Sabah, Malaysia

Projek Membina Baru Masjid Ar-Rahman Ranau, Sabah.
Lawatan tapak pada 25 September 2017 (Isnin), Jam 10.00 Pagi bertempat di Pejabat Jurutera Daerah JKR Ranau, Ranau.
Tarikh tutup tender pada 9 Oktober 2017 (Isnin), Jam 12.00 Tengahari

Kenyataan Tender Terbuka, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

1. Tawaran eTender semula Membekal dan Menghantar "Medical Liquid Oxygen" ke Hospital-hospital, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi tempoh dua (2) tahun.

2. Tawaran eTender Membekal dan Menghantar Reagan Hemocue HB201 Microcuvettes For Hemocue HB201 Analyser ke klinik-klinik kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi tempoh Dua(2) tahun.

3. Tawaran eTender semula Membekal dan Menghantar Reagen "Mesin Haematology Analyser Nihon Kohden" bagi kegunaan klinik-klinik kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi tempoh Dua (2) tahun.

4. Tawaran eTender Membekal dan Menghantar Instrument Placement dan Reagen Rental Bagi "Chemistry And Immunoassay Analyser" bagi menjalankan Ujian-Ujian Biokimia dan Immunoassay di Jabatan Kesihatan Patologi Hospital Tawau, Jabatan Kesihatan Negeri

Sabah bagi tempoh Dua (2) tahun. Tarikh Lawatan Tapak pada 20 September 2017 (Rabu), Jam 9.30am, di Jabatan Patologi, Aras 1, Bangunan Poliklinik, Hospital Tawau

5. Tawaran eTender Bagi Membekal Dan Menghantar Bahan-Bahan Makanan Ke Hospital Queen Elizabeth II, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk tempoh Dua(2) tahun. Tarikh Lawatan Tapak pada 20 September 2017 (Rabu), Jam 9.30 am, di Bilik Anggerik, Ground

Floor, Hospital Queen Elizabeth II


TARIKH TUTUP TENDER PADA 16 OKTOBER 2017 (ISNIN), JAM 12.00 TENGAHARI