W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

Januari

TARIKH TUTUP TENDER 28 JANUARI 2019: KERJA-KERJA LAPANGAN PENANDAAN SEMPADAN HUTAN-HUTAN SIMPAN DI TAPAK RAMSAR LOWER KINABATANGAN SEGAMA WETLANDS, KINABATANGAN, SABAH (TAWARAN KALI KE 2)
TARIKH TUTUP TENDER 28 JANUARI 2019: CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN GALERI PERHUTANAN SABAH DI KAWASAN RDC HERITAGE PARK HUTAN SIMPAN SEPILOK,SANDAKAN (PHASE 1) (TAWARAN KALI KE 2)
TARIKH TUTUP TENDER 28 JANUARI 2019: PROPOSED STRUCTURAL STRENGTHENING AND REPAIR TO HERBARIUM & CONSERVATION MONITORING COMPLEX UNIT AT SEPILOK, SANDAKAN,SABAH (TAWARAN KALI KE 2)
TARIKH TUTUP TENDER 7 JANUARI 2019: KERJA-KERJA LAPANGAN RAWATAN SIVILKULTUR DI HUTAN SIMPAN DERMAKOT (KELAS II), SABAH (TAWARAN KALI KE 4)
TARIKH TUTUP TENDER 7 JANUARI 2019: KERJA-KERJA LAPANGAN RAWATAN SIVILKULTUR DI HUTAN SIMPAN BUKIT PITON DAN HUTAN SIMPAN MALUA (KELAS 1), ULU SEGAMA-MALUA, SABAH (TAWARAN KALI KE 4)
TARIKH TUTUP TENDER 7 JANUARI 2019: PROJEK JALAN MASUK KG PAMALAN, KENINGAU, SABAH
TARIKH TUTUP TENDER 7 JANUARI 2019: NAIKTARAF JALAN LINGAN LAMA BONGAWAN, PAPAR, SABAH
TARIKH TUTUP TENDER 7 JANUARI 2019: NAIKTARAF JALAN LINGAN BARU,BONGAWAN,PAPAR,SABAH