W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2010

Memungut Dan Membeli Tayar Terpakai ( Barang Lusuh) Dari Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 September 2010 Hingga 31 Ogos 2012 - PMS/UKP/2/2010
Pelanjutan Memungut Dan Membeli Tayar Terpakai ( Barang Lusuh) Dari Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 01 September 2012 HINGGA 30 Ogos 2014 - PMS/UKP/02/2010 (Tambahan Kedua)
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah Ke Seluruh Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 April 2010 Hingga 31 Mac 2012 - PMS/UKP/1/2010