W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2007

Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah Ke Seluruh Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 Ogos 2007 Hingga 14 Ogos 2009 - PMS/UKP/2/2007
Perlanjutan Kontrak Pusat Pembekalan Kain Dan Menjahit Pakaian Seragam Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bermula 1 Februari 2009 Hingga 30 April 2009 - PMS/UKP/1/2007 (Tambahan Kedua)
Pembekalan Kain Dan Menjahit Pakaian Seragam Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Februari 2007 Hingga 31 Januari 2009 - PMS/UKP/1/2007