W3C

     

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader. Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian berkenaan. Please Download Acrobat Reader to read files.
Up

2005

Perlanjutan Tempoh Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Dan Alat Kelengkapan Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 September 2007 Hingga 31 Disember 2007 - PMS/UKP/3/2005(Tambahan Kedua
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 September 2005 Hingga 14 September 2007 - PMS/UKP/3/2005(Tambahan Pertama)
Pembekalan Dan Penghantaran Perabot Pejabat Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 September 2005 Hingga 14 September 2007 - PMS/UKP/3/2005
Pembekalan Dan Penghantaran Tilam, Bantal & Kusyen Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 1 Jun 2005 Hingga 31 Mei 2007 - PMS/UKP/2/2005
Perlanjutan Tempoh Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan W.P. Labuan Mulai 15 Mac 2007 Hingga 14 Mac 2008 - PMS/UKP/1/2005(Tambahan Kedua)
Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan W.P. Labuan Bagi Tempoh 15 Mac 2005 Hingga 14 Mac 2007 - PMS/UKP/1/2005(Tambahan Pertama)
Pembekalan Dan Penghantaran Kertas Fotostat/Pendua Kepada Semua Jabatan Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sabah Dan Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Tempoh 15 Mac 2005 Hingga 14 Mac 2007 - PMS/UKP/1/2005